Informaţii autori

INSTRUCȚIUNI PENTRU AUTORI

Fiecare articol va fi însoţit de un rezumat (între 100 și 300 de cuvinte) şi 5 cuvinte
cheie. Rezumatele şi cuvintele cheie vor fi redactate atât în limba română cât şi în
limba engleză.

Revista nu percepe taxă de procesare sau de publicare a articolelor.

Revistele în fomat tipărit pot fi achiziţionate la preţul cerut de editură. Taxele de livrare sunt suportate de cumpărător.

Autorii materialelor propuse spre publicare sunt rugaţi să respecte următoarele
recomandări:

 • Articolele şi studiile trebuie să cuprindă între 5 şi 12 pagini;
 • Articolele vor fi redactate în întregime în limba engleză;
 • Textul lucrării propriu-zise va fi însoţit de un rezumat (română şi engleză) între 100-300 cuvinte;
 • 5 cuvinte cheie (în limbile română și engleză) aranjate în ordine alfabetică;
 • Articolele, studiile și lucrările trimise către publicare vor fi redactate după următorul
 • format:
  • Microsoft Word: Margini: Top:2,2 cm.; Left: 1,8 cm; Bottom:2,2 cm; Right:1,8 cm.
  • Tipul fontului: Times New Roman;
  • Mărimea fontului: TITLUL ARTICOLULUI trebuie scris cu litere mari bold, corp14, centrat; la un rând spaţiu, Numele Autorului scris cu bold cu corp 12, centrat; Instituţia de provenienţă scris cu corp 12, bold, centrat (ultimele două nu se vor scrie în întregime cu litere mari). La 2 rânduri sub instituţie, rezumatul scris italic cu corp 11, iar la 1 rând sub abstract, cuvintele cheie. La două rânduri sub rezumat, textul lucrării/ studiului/ articolului se redactează cu corp 12, font normal.
 • Notele de subsol vor fi redactate cu 10;
 • Citatele vor fi urmate de o paranteză în care se menţionează autorul, anul apariţiei
 • cărţii si pagina (Smith 2010: 123);
 • Lucrarea/ studiul/ articolul este structurată în Introducere, Capitole/ Subcapitole,
 • Concluzii, fiecare capitol/ subcapitol având un titlu;
 • Bibliografia va fi aşezată la sfârşitul lucrării, în ordine alfabetică. Se menţionează, în ordine, autorul(-ii) nume, prenume (în întregime), anul apariţiei, titlul scris cu italic, locul editării, editura, volumul, pagina (-ile) la care se face trimiterea:

Smith, John. 2010. English Linguistics. London: Longman.
Taylor, Reed. 2010. “The History of Romanian Tourism” in History of
Tourism. K. Aijmer and J. Vladislavic (eds.) London: Longman.
Troy, Jane. 2011. “Business Ethics” in Journal of Management. 38/1, pp.78-82.
Available: http://www.business.com

 • După bibliografie urmează o notă despre autor (60-80 de cuvinte).
 • Vă rugăm să nu numerotaţi paginile;
 • Vă rugăm să folosiţi diacritice pentru textele scrise în limba română.
 • Folosiţi italics pentru cuvinte cheie, titluri de cărţi.
 • Folosiţi bold pentru titlu, subtitluri şi capitole (aliniate la stânga)
 • Folosiţi „” pentru titluri de articole

Va rugăm să trimiteţi articolele la adresa de email:

quaestus.ucdctm@gmail.com

PROCESUL DE RECENZARE

Procesul de recenzare se desfăşoară conform procedurii blind peer review. Lucrările vor fi evaluate de minim doi recenzori. În cazul în care deciziile nu coincid, un alt treilea recenzor  va evalua lucrarea. Recenziile vor fi semnate şi trimise în formă printată comitetului de redacţie. Numele evaluatorilor nu va fi dezvăluit autorilor de lucrări.

Autorii sunt responsabili pentru autenticitatea articolelor supuse spre recenzare.

Evaluatorii sunt rugaţi să acceseze formularul de recenzare aici, sa îl completeze, semneze şi să îl trimită pe adresa:

quaestus.ucdctm@gmail.com

Politica contra plagiatului

https://www.quaestus.ro/en/guidelines-for-authors

POLITICA DE COPYRIGHT

https://www.quaestus.ro/en/guidelines-for-authors

List of reviewers/ Lista evaluatorilor (2021-2025)

MIRELA MAZILU, Professor PhD. University of Craiova, Faculty of Social Sciences, Drobeta Turnu Severin, Romania

GROZDANKA BOGDANOVIC, Professor PhD. University of Belgrad, Technical Faculty Bor, Serbia

ELENA PETKOVA, Associate professor PhD. University “St.Kliment Ohridski” Sofia, Bulgaria

Mališa ŽIŽOVIĆ, Professor PhD. Singidunum University Belgrade,  University of Kragujevac, Faculty of Technical Sciences in Čačak, Serbia

METE Cüneyt OKYAR,  Ass.Prof.Dr., Şırnak University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Economics Department,

JESÚS LÓPEZ-RODRÍGUEZ,  Associate professor PhD, Dept. of Economic Analysis and Business Administration, University of Coruña, Spain

SAMIR NURIĆ,  Associate professor PhD. University of Tuzla, Bosnia and Herzegovina

JOZSEF GAL, Associate professor PhD. Szeged University, Hungary

BRIGITTA ZSOTER (Dr.habil. Ph.D.) economist, associate professor; University of Szeged, Hungary

ADRIAN MATEIA, Associate professor  PhD. Drăgan European University of Lugoj, Romania

LAURA COROAMĂ,  PhD. Université Paris-EstIMAGER(EA3958)/LANGUenACT

MIHAELA LAZOVIĆ, PhD. College of Hotel Management in Belgrade, Serbia

FLORENTINA-ANICA PINTEA, Associate professor PhD., Tibiscus University of Timisoara

RADU RĂDUCAN, professor PhD., Tibiscus University of Timisoara

LOREDANA – ILEANA VÎŞCU, professor PhD., Tibiscus University of Timisoara

ALINA OANA MORAR-ZAMOȘTEANU, Associate professor PhD., Tibiscus University of Timisoara

CRISTINA NAGY, Associate professor PhD., Tibiscus University of Timisoara

ANA VASILE, Professor, Phd.  Tibiscus University of Timisoara

Lista evaluatorilor (2019-2020)

MIRELA MAZILU, Professor PhD. University of Craiova, Faculty of Social Sciences, Drobeta Turnu Severin, Romania

GROZDANKA BOGDANOVIC, Professor PhD. University of Belgrad, Technical Faculty Bor, Serbia

ELENA PETKOVA, Associate professor PhD. University “St.Kliment Ohridski” Sofia, Bulgaria

Mališa ŽIŽOVIĆ, Professor PhD. Singidunum University Belgrade,  University of Kragujevac, Faculty of Technical Sciences in Čačak, Serbia

METE Cüneyt OKYAR,  Ass.Prof.Dr., Şırnak University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Economics Department,

JESÚS LÓPEZ-RODRÍGUEZ,  Associate professor PhD, Dept. of Economic Analysis and Business Administration, University of Coruña, Spain

SAMIR NURIĆ,  Associate professor PhD. University of Tuzla, Bosnia and Herzegovina

JOZSEF GAL, Associate professor PhD. Szeged University, Hungary

BRIGITTA ZSOTER (Dr.habil. Ph.D.) economist, associate professor; University of Szeged, Hungary

DINA LUŢ, Associate professor PhD. “Dimitrie Cantemir” Christian University Bucharest Faculty of Management in Tourism and Commerce Timişoara

MARIUS MICULESCU, Associate professor PhD. “Dimitrie Cantemir” Christian University Bucharest Faculty of Management in Tourism and Commerce Timişoara

ADRIAN MATEIA, Associate professor  PhD. Drăgan European University of Lugoj, Romania

CIPRIAN PAVEL, PhD. “Dimitrie Cantemir” Christian University Bucharest Faculty of Management in Tourism and Commerce Timişoara

CHRISTINA MIȚARIU, PhD. “Dimitrie Cantemir” Christian University Bucharest Faculty of Management in Tourism and Commerce Timişoara

LAURA COROAMĂ, PhD. University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine “King Michael I of Romania” Timişoara

MIHAELA LAZOVIĆ, PhD. College of Hotel Management in Belgrade, Serbia

FLOREA VLAD, PhD. “Dimitrie Cantemir” Christian University Bucharest Faculty of Management in Tourism and Commerce Timişoara

Lista evaluatorilor (2018-2019)

MIRELA MAZILU, Professor PhD. University of Craiova, Faculty of Social Sciences, Drobeta Turnu Severin, Romania

GROZDANKA BOGDANOVIC, Professor PhD. University of Belgrad, Technical Faculty Bor, Serbia

ELENA PETKOVA, Associate professor PhD. University “St.Kliment Ohridski” Sofia, Bulgaria

Mališa ŽIŽOVIĆ, Professor PhD. Singidunum University Belgrade,  University of Kragujevac, Faculty of Technical Sciences in Čačak, Serbia

METE Cüneyt OKYAR,  Ass.Prof.Dr., Şırnak University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Economics Department,

JESÚS LÓPEZ-RODRÍGUEZ,  Associate professor PhD, Dept. of Economic Analysis and Business Administration, University of Coruña, Spain

SAMIR NURIĆ,  Associate professor PhD. University of Tuzla, Bosnia and Herzegovina

JOZSEF GAL, Associate professor PhD. Szeged University, Hungary

BRIGITTA ZSOTER (Dr.habil. Ph.D.) economist, associate professor; University of Szeged, Hungary

DINA LUŢ, Associate professor PhD. “Dimitrie Cantemir” Christian University Bucharest Faculty of Management in Tourism and Commerce Timişoara

MARIUS MICULESCU, Associate professor PhD. “Dimitrie Cantemir” Christian University Bucharest Faculty of Management in Tourism and Commerce Timişoara

ADRIAN MATEIA, Associate professor  PhD. Drăgan European University of Lugoj, Romania

CIPRIAN PAVEL, PhD. “Dimitrie Cantemir” Christian University Bucharest Faculty of Management in Tourism and Commerce Timişoara

CHRISTINA MIȚARIU, PhD. “Dimitrie Cantemir” Christian University Bucharest Faculty of Management in Tourism and Commerce Timişoara

LAURA COROAMĂ, PhD. University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine “King Michael I of Romania” Timişoara

GHEORGHE PINTEALĂ, PhD. Drăgan European University of Lugoj, Romania

FLOREA VLAD, PhD. “Dimitrie Cantemir” Christian University Bucharest Faculty of Management in Tourism and Commerce Timişoara

Lista evaluatorilor (2016-2018)

MIRELA MAZILU, Professor PhD. University of Craiova, Faculty of Social Sciences, Drobeta Turnu Severin, Romania

GROZDANKA BOGDANOVIC, Professor PhD. University of Belgrad, Technical Faculty Bor, Serbia

ELENA PETKOVA, Associate professor PhD. University “St.Kliment Ohridski” Sofia, Bulgaria

Mališa ŽIŽOVIĆ, Professor PhD. Singidunum University Belgrade,  University of Kragujevac, Faculty of Technical Sciences in Čačak, Serbia

METE Cüneyt OKYAR,  Ass.Prof.Dr., Şırnak University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Economics Department,

JESÚS LÓPEZ-RODRÍGUEZ,  Associate professor PhD, Dept. of Economic Analysis and Business Administration, University of Coruña, Spain

SAMIR NURIĆ,  Associate professor PhD. University of Tuzla, Bosnia and Herzegovina

JOZSEF GAL, Associate professor PhD. Szeged University, Hungary

BRIGITTA ZSOTER (Dr.habil. Ph.D.) economist, associate professor; University of Szeged, Hungary

DINA LUŢ, Associate professor PhD. “Dimitrie Cantemir” Christian University Bucharest Faculty of Management in Tourism and Commerce Timişoara

MARIUS MICULESCU, Associate professor PhD. “Dimitrie Cantemir” Christian University Bucharest Faculty of Management in Tourism and Commerce Timişoara

ADRIAN MATEIA, Associate professor  PhD. Drăgan European University of Lugoj, Romania

CIPRIAN PAVEL, PhD. “Dimitrie Cantemir” Christian University Bucharest Faculty of Management in Tourism and Commerce Timişoara

CHRISTINA MIȚARIU, PhD. “Dimitrie Cantemir” Christian University Bucharest Faculty of Management in Tourism and Commerce Timişoara

LAURA COROAMĂ, PhD. University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine “King Michael I of Romania” Timişoara

GHEORGHE PINTEALĂ, PhD. Drăgan European University of Lugoj, Romania

FLOREA VLAD, PhD. “Dimitrie Cantemir” Christian University Bucharest Faculty of Management in Tourism and Commerce Timişoara

Lista evaluatorilor (2015-2016)

MIRELA MAZILU, Professor PhD. University of Craiova, Faculty of Social Sciences, Drobeta Turnu Severin, Romania

ZORAN MARKOVIC, Professor PhD. University of Belgrad, Technical Faculty Bor, Serbia

GROZDANKA BOGDANOVIC, Professor PhD. University of Belgrad, Technical Faculty Bor, Serbia

METE Cüneyt OKYAR,  Ass.Prof.Dr., Şırnak University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Economics Department

JOZSEF GAL, Associate professor PhD. Szeged University, Hungary

DINA LUŢ, PhD. “Dimitrie Cantemir” Christian University Bucharest Faculty of Management in Tourism and Commerce Timişoara

MARIUS MICULESCU, PhD. “Dimitrie Cantemir” Christian University Bucharest Faculty of Management in Tourism and Commerce Timişoara

MILAD JANJANI GOUDARZI, Department Of Geology, Faculty Of Science , Payame Noor University Of Iran

ADRIAN MATEIA, PhD. “Dimitrie Cantemir” Christian University Bucharest Faculty of Management in Tourism and Commerce Timişoara

CIPRIAN PAVEL, PhD. “Dimitrie Cantemir” Christian University Bucharest Faculty of Management in Tourism and Commerce Timişoara

CIPRIANA SAVA, Associate professor PhD., “Dimitrie Cantemir” Christian University Bucharest, Faculty of Management in Tourism and Commerce Timişoara

LUIZA CARAIVAN, Associate professor PhD. “Dimitrie Cantemir” Christian University Bucharest, Faculty of Management in Tourism and Commerce Timişoara

GHEORGHE PINTEALĂ, PhD. “Constantin Drăgan” University, Lugoj, Romania

OANA-ROXANA IVAN, PhD. , University of the West, Timişoara

Arhivă
ISSN: 2285-424X
ISSN-L: 2285-424X
ISSN online 2343-8134

ADRESĂ
STR LASCAR CATARGIU, NR 6, TIMISOARA, 300559

TELEFON
0256 494 655

EMAIL
QUAESTUS.UCDCTM@GMAIL.COM