Revista QUAESTUS este o revistă de cercetare ştiinţifică multi- şi interdisciplinară, care îşi propune o apariţie bianuală.

Dorim să devenim un nume important atât în România cât şi peste hotare, aşa încât articolele pe care le vom publica se vor adresa atât specialiştilor din diverse domenii cât şi publicului larg.

Dorim să sprijinim cercetătorii tineri şi, de aceea, aşteptăm propuneri de articole şi de la studenţi, masteranzi şi doctoranzi. Studiile, articolele şi recenziile se adresează tuturor celor interesaţi să citească sau să scrie despre tematici din următoarele domenii: ştiinţe economice, ştiinţe ale educaţiei, istoria ideilor, geografie, mediu, poluare, legislaţie .

Toate articolele, studiile şi recenziile trimise spre publicare vor fi supuse unui proces de recenzare.

Revista se încadrează în categoria OPEN ACCESS JOURNAL.

REVISTA QUAESTUS ESTE INCLUSĂ ÎN BAZELE DE DATE INTERNAŢIONALE RePEc – EconPapers, Index Copernicus, DOAJ. Începînd cu data de 01.08. 2015, revista Questus este indexata şi în baza de date ProQuest.

Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Arhivă
ISSN: 2285-424X
ISSN-L: 2285-424X
ISSN online 2343-8134

Contact

Adresă

str Lascar Catargiu, nr 6
Timisoara, 300559

Telefon

+40 256 494 655

Email:

quaestus.ucdctm@gmail.com