Anunțuri

Din 2012 până în 2022, revista Quaestus a fost finanțată de Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir din București, Facultatea de Management Turistic și Comercial din Timișoara, fiind publicată la editura Eurostampa din Timișoara. Începând cu numerele apărute în anul 2023, Revista Quaestus este afiliată Universității Tibiscus din Timișoara, fiind publicată la Editura Eurostampa din Timișoara.

Pentru numerele din 2024 puteți trimite articole până în 20 mai 2024, numerele 24/2024 și 25/ 2024 urmând să apară în iulie 2024 online și în format tipărit. Pentru a intra în posesia revistei tipărite: quaestus.ucdctm@gmail.com.

Arhivă
ISSN: 2285-424XM
ISSN-L: 2285-424X
ISSN online 2343-8134

ADRESĂ
STR LASCAR CATARGIU, NR 6, TIMISOARA, 300559

TELEFON
0256 494 655

EMAIL
QUAESTUS.UCDCTM@GMAIL.COM