Număr curent Arhivă Consiliul editorial Informaţii autori Anunţuri

Anunțuri

UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR” DIN BUCUREŞTI

FACULTATEA DE MANAGEMENT TURISTIC ŞI COMERCIAL TIMIŞOARA

vă invita să participaţi la cea de-a opta  Conferință Internaţională cu tema „Turism şi dezvoltare durabilă”, care are loc în MAI 2022, ONLINE.

 

UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR” DIN BUCUREŞTI

FACULTATEA DE MANAGEMENT TURISTIC ŞI COMERCIAL TIMIŞOARA

 vă invita să participaţi la cea de-a opta  Conferință Internaţională cu tema „Turism şi dezvoltare durabilă”, care are loc în APRILIE 2021, ONLINE.

Programul simpozionului poate fi accesat aici: PROGRAM 2021       BOOK OF ABSTRACTS 2021

SECŢIUNILE SIMPOZIONULUI

Turism

Dezvoltare durabilă

Protecţia mediului şi poluare

Management

Marketing

Contabilitate şi finanţe

Mediul educaţional şi social

Drept şi legislaţie privind turismul, comerţul şi serviciile

Lucrările pot fi trimise până la data de 20.03.2021, la adresa quaestus.ucdctm@gmail.com.

Fiecare lucrare  va fi însoţită de un rezumat şi 5 cuvinte cheie. Întreaga lucrare va fi redactată în limba engleză (5-12 pagini).

Articolele,  studiile şi lucrările trimise către publicare vor fi redactate după următorul format:

  • Microsoft Word: Margini: Top: 2,2 cm.; Left: 1,8 cm; Bottom: 2,2 cm; Right: 1,8 cm.
  • Font: Times New Roman, dimensiunea caracterelor: 12.
  • Citatele vor fi însoţite de numele autorului, anul publicaţiei şi pagina, între paranteze: (Smith 2010: 12).
  • Notele de subsol vor fi redactate cu caractere de 10.
  • Bibliografia va fi aşezată la sfârşitul lucrării, în ordine alfabetică. Se menţionează, în ordine, autorul(-ii) nume, prenume (în întregime), anul apariţiei, titlul scris cu italic, locul editării, editura, volumul, pagina (-ile) la care se face trimiterea.
  • După bibliografie urmează o notă despre autor (60-80 de cuvinte).

Lucrările vor fi publicate fie în volumul simpozionului (cu ISBN) fie în revista Quaestus (cu ISSN), editată de Facultatea de Management Turistic şi Comercial Timişoara.

 TAXA DE PARTICIPARE

 Taxa de participare este de 200 lei pentru participanţii din România şi de 50 € pentru participanţii din străinătate. Taxa poate fi achitată în contul  RO22BRDE360SVO7319893600 (lei), RO83BRDE360SV27734263600 (euro), cod fiscal 12817327, BRD Timişoara, cu menţiunea taxa simpozion, sau la casieria Facultăţii. Taxa acoperă pauzele de cafea, masa de prânz, cina, excursia de a doua zi, dosarul simpozionului, volumul cu lucrările simpozionului (cu ISSN) şi revista Quaestus, (indexată în 4 baze de date internaționale – REPEC, DOAJ, ProQuest şi Index Copernicus), editată de Facultatea de Management Turistic şi Comercial Timişoara.

 Pentru informaţii suplimentare accesaţi site-ul Facultăţii de Management Turistic şi Comercial Timişoara şi site-ul revistei facultăţii:

 www.ucdctm.ro

www.quaestus.ro

  • Următorul număr al revistei QUAESTUS va apărea în luna aprilie 2021. Vă rugăm să trimiteți articolele pînă la data de 20.03.2021.