Anunțuri

Din 2012 până în 2022, revista Quaestus a fost finanțată de Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir din București, Facultatea de Management Turistic și Comercial din Timișoara, fiind publicată la editura Eurostampa din Timișoara. Începând cu numerele apărute în anul...