Arhiva (2012-2023)

 This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License. QUAESTUS 21/ JUNE 2022 – CONTENTS 21/2022 Section 1 Marius-Nicolae MICULESCU, Radu Dorin LENGHEL – TAXATION IN THE REAL SYSTEM VERSUS TAXATION AT...

NUMĂR CURENT

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.    

Anunțuri

Din 2012 până în 2022, revista Quaestus a fost finanțată de Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir din București, Facultatea de Management Turistic și Comercial din Timișoara, fiind publicată la editura Eurostampa din Timișoara. Începând cu numerele apărute în anul...